Strängnässkola vill inte spara

Föräldraföreningen på Stallarholmsskolan i Strängnäs är orolig för kraftiga nedskärningar. I ett öppet brev till kommunsstyrelsen skriver föreningen att man inte vill minska utgifterna med en miljon för att få ekonomin på fötter igen, eftersom man tror att det skulle leda till försämringar.
De elever som har behov av särskilt stöd och har det svårast i skolan, skulle då få det ännu svårare. Föreningen vill istället att Strängnäs kommun satsar 1,5 miljoner kronor på Stallarholmsskolan.