Kronoberg

Kränkningar och mobbning på Migrationsverkets kontor i länet

Anställda på Migrationsverkets mottagningskontor i länet mobbar och kränker varandra. Det pratas skit och den psykosociala arbetsmiljön är usel. Detta visar en färsk utredning av arbetsmiljön som Previa fått uppdraget att göra.

Det är ett 50-tal anställda på Migrationsverkets tre kontor i länet i Alvesta, Lenhovda och Växjö som slagit larm om hur de har det på jobbet. Den psykosociala arbetsmiljön på kontoren är urusel och de anställda riskerar sin hälsa. Det visar utredningen som gjorts på uppdrag av enhetschefen Bertil Olsson och facket där cirka 50 anställda har berättat om hur de har det på jobbet.

Inom alla områden som handlar om att man ska må bra på sitt jobb, är staplarna i undersökningen negativa.

"Det vi ser som det allvarligaste problemet är det bristande förtroendet för ledningen samt upplevelser av kränkningar och mobbning som förekommer både medarbetare emellan och även från chefer mot medarbetare", skriver Previas konsulter.

23 av 38 personer vill att den nuvarande ledningen eller delar av den byts ut. 
Undersökningen har, på personalens begäran, hållits så pass anonym att det inte går att säga på vilket kontor det är störst problem.

Previa skriver i sina åtgärdsförslag bland annat att det ska tillsättas chefer som medarbetarna har förtroende för - en förutsättning för att kunna arbeta framgångsrikt med mobbning och kränkningar.