Lärarförbundet avvaktar med anmälan om dålig arbetsmiljö

1:28 min

För låg bemanning och vikariebrist i Västerås skolor har lett till att Lärarförbundet övervägt att göra en anmälan till Arbetsmiljöverket. Men nu avvaktar man men anmälan eftersom vissa insatser gjorts.

– Ökad grundbemanning är en långsiktigare lösning som vi kanske får ta till hösten. Men just nu, här och nu, så säger de att de gör vad de kan, och vi kommer att ha fortsatta kontinuerliga uppföljningar av hur det går.  Så nu avvaktar vi med att lämna in anmälan till Arbetsmiljöverket, utan vi har en ständig dialog med arbetsgivare, säger Lärarförbundets Emmy Wetterblad.

Från stadens sida säger Jan Lindblom, direktör för barn- och utbildningsförvaltningen, att man har genomfört flera insatser som nu börjat få effekt ute på skolorna.

– Dels har vi fördubblat bemanningen av de som ringer och rekryterar vikarier, och de har också ringt och rekryterat flera, säger han.

Vad annars kan man göra akut. De vill ju ha ett snabbt svar och snabb lösning. Vad finns det för lösningar?

– Rektorerna har fått frihet att rekrytera på egen hand. De har vänt sig till pensionerade lärare och till de som går på lärarutbildning. Jag tror att situationen är mycket bättre. Jag får de signalerna, säger Jan Lindblom, direktör för barn- och utbildningsförvaltningen i Västerås.

Lärarförbundet nöjer sig för tillfället med förändringarna, men säger samtidigt att det gäller att det också blir bättre. Annars går anmälan till Arbetsmiljöverket.

– Blir det ingen bättring så lämnar vi genast in det här som ligger till Arbetsmiljöverket, så de får komma, säger Lärarförbundets Emmy Wetterblad.