Landstinget

Många söker akutvård i onödan

Var femte patient som kommer till akuten på länssjukhuset Ryhov kommer dit i onödan. Det visar en ny rapport som landstinget har gjort.

På bara fem år har antalet patienter som söker till akuten ökat med hela 30 procent, men utan att det finns några bevis på att vi har blivit sjukare i länet. Det har ökat pressen på de anställda som nu slagit larm.

Nu visar alltså studien som släpptes i dag att många kommer dit i onödan. Nästan 20 procent som besöker akuten mellan klockan fem och åtta på kvällen har så lindriga skador att de skulle kunna få hjälp via telefonrådgivning eller jouröppen vårdcentral.

Enligt studien behövs ytterligare analyser över varför det är så här, men en teori som förs fram är att folk är så oroade över sitt tillstånd att de vill ha akut vård men också att landstingets egen telefonrådgivning kanske inte alltid lyckas slussa patienterna till rätt ställe.

"Den övergripande slutsatsen är att människors oro för dem till akutmottagningen trots att de inte uppenbart har ett behov av akuta vårdinsatser. Denna patientgrupp kommer svårligen kunna styras till annan aktör och måste således kunna hanteras på plats med ett anpassat omhändertagande dvs diagnostik och behandling på lägsta effektiva nivå", skriver landstingets utredare i rapporten.