"Barn med språkstörning får inte nog hjälp"

4:20 min

De sex språkförskoleplatser som finns i Nyköping idag är långtifrån tillräckligt för att alla barn med språkstörning ska få hjälp. Det behövs minst 50 runtom i kommunerna. Det framför Sörmlands logopeder på logopeddagen.