Stora löneskillnader mellan män och kvinnor

2:30 min

Trosa kommun har störst löneskillnad mellan män och kvinnor i hela landet. Löneskillnaderna mellan kommunalt anställda män och kvinnor skiljer stort i landets kommuner. Störst är skillnaderna enligt Statistiska centralbyrån, SCB, i Trosa.

Trosa har, enligt Statistiska centralbyrån, SCB, de största löneskillnaderna i landet. Där tjänar en kommunalt anställd man i genomsnitt 3 800 kronor mer i månaden än en kvinnlig anställd, enligt SCBs senaste statistik som gäller för 2012.

Det motsvarar nästan två månadslöner mer till männen per år.

När vi frågar ett par vårdbiträden på Häradsgårdens äldreboende vad de tycker om det här så kräver de att få vara anonyma, de vill inte att det ska komma fram vilka de är.

Men det de säger går inte att misstolka.

– Glad är man väl inte men skit är det. Alltså det är verkligen jättedåligt.

– Vi har ju ett jättestort ansvar i vården alltså. Då borde vi ha lite mer, tycker jag.

I SCB:s statistik är deltidsanställdas löner omräknade till heltid - kvinnornas lägre löner i statistiken beror alltså inte på att kvinnor oftare arbetar deltid.

Kommunstyrelsens ordförande i Trosa, moderaten Daniel Portnoff, säger att kommunen arbetar aktivt med lönekartläggningar och har lagt två miljoner kronor på att få upp kvinnornas löner de senaste åren.

Han ser orsaken till de stora löneskillnaderna i att det är få män i kvinnodominerade yrken och att Trosa lagt ut all teknisk verksamhet på entreprenad, ofta jobb med lägre avlönade män.

Men han utesluter inte att det också kan bero på att det är vanligare att manliga anställda har högre och bättre avlönade befattningar.

--Vi har 100 män anställda och 600 kvinnor, men vi har 19 manliga chefer och 25 kvinnliga. Det kan spegla exempelvis att män oftare än kvinnor i offentlig sektor får chefspositioner, säger Daniel Portnoff.

Skulle man kunna säga att det speglar en maktstruktur i samhället och hur ser du i så fall på den?

– Jag skulle inte välja de uttrycken, men jag kan definitivt konstatera att det finns en löneskillnad, säger han.

Nyköping har de näst största löneskillnaderna i länet på 1700 kronor, tätt följd av Oxelösund på 1600 kronor. Enligt SCB så är Trosa den enda kommun i länet där löneskillnaderna ökat under mandatperioden, något som Daniel Portnoff ställer sig tveksam till, då hans uträkningar visar något annat.

I övriga kommuner i länet minskar skillnaderna eller är oförändrade.

I riket i stort har skillnaderna däremot ökat under mandatperioden med 200 kronor till 1700.

För lägre avlönade kvinnor märks det här inte bara i lönekuvertet utan påverkar också innehållet i de orangea kuverten med den framtida pensionen, det menar Maj Karlsson, avdelningsordförande i Kommunal Öst.

– Det påverkar ju starkt, alltså livsinkomsten blir lägre och därmed blir ju pensionerna mycket lägre, det är ju absolut inte bra. Det är ju besvärligt att höra också att det backar i utvecklingen, att utvecklingen går åt fel håll, säger Maj Karlsson.

Vad tycker du? Vad kan man göra åt löneskillnader? Kommentera!