Europaparlamentet - så funkar det

Europaparlamentet är EU:s enda direktvalda institution. Medborgarna i EU-länderna har röstat fram de 766 ledamöterna i allmänna val.

Europaparlamentet är med och bestämmer om EU:s lagar. För att en lag ska kunna börja  gälla måste Europaparlamentet och det så kallade ministerrådet komma överens.

Ministerrådet är alltså också med och bestämmer om lagar - där sitter representanter för alla medlemsländers regeringar.

Europaparlamentet kan säga nej till hela eller delar av ett förslag om en ny lag
om de tycker att förslaget är dåligt.

Varifrån kommer förslagen som parlamentet och ministerrådet tar ställning till? Jo, EU-kommissionen. Den kan liknas vid en regering - den lägger förslag som Europaparlamentet sen röstar om.

Ledamöterna i Europaparlamentet kan också be kommissionen
att föreslå nya lagar. Kommissionen kan dock säga nej, men då måste de förklara sig.

I parlamentet delas ledamöterna, som är hela 766 till antalet från 28 olika europeiska länder, in i olika politiska grupper.

Här kan du läsa mer om de politiska grupperna.

Källa: EU-upplysningen, Europaparlamentet