Pernillas tips fredag den 7 mars 2014

Jag måste sjunga om det jag inte ville

Grevinnan av Dia var en av flera kvinnliga trubadurer i Provence på 1100-talet. Hon var den första i en lång rad. 

Förmodligen har Grevinnan av Dia också gjort den vackra musiken. Texten börjar "Jag måste sjunga om det jag inte ville".

Det är Göran som på telefon får mig att leta upp de kvinnliga trubadurerna i Provence. Beatritz hette grevinnan som har gjort sången som gruppen Heliotrope sjunger. De återkommer senare efter nio och sjunger mer.