Regeringen vill satsa på speciallärare

2:32 min

Regeringen vill utöka antalet studieplatser för speciallärarutbildningen kraftigt, och i vårbudgeten flaggar att mer än fördubbla antalet studieplatser för att räta upp de sjunkande resultaten. Dessutom kan de som tar examen få en belöning på 50 000 kronor. 

– En kategori lärare som verkligen saknas är speciallärare. Där behöver vi öka för att många fler elever som har svårigheter ska kunna få hjälp att nå målen i skolan, säger utbildningsminister Jan Björklund.

Nu lägger ni den här jättesatsningen under ett valår. Varför har ni inte gjort det tidigare?

– Det har byggts ut tidigare också, men den här satsningen för de kommande fyra åren är ännu mycket större. Vi tycker att det är viktigt att inför valet visa vad vi vill göra med skolan inför nästa mandatperiod, och det är det vi redovisar nu.

Mer än hälften av de som undervisar barn med behov av särskilt stöd saknar speciallärarutbildning. Och bristen på specialpedagoger ökar i takt med att elevkullarna växer och att många speciallärare och specialpedagoger går i pension.

1 200 specialpedagoger och speciallärare behöver anställas årligen fram till 2020, enligt Högskoleverket. Nu avviserar regeringen 150 miljoner kronor årligen i vårbudgeten för att fördubbla antalet utbildningsplatser och utbilda ytterligare 3 000 speciallärare och specialpedagoger under fem år.

Redan i dag är det svårt att fylla de cirka 900 utbildningsplatserna för speciallärare och specialpedagoger, som är en påbyggnadsutbildningar för lärare. Därför föreslår regeringen även en examenspremie på 50 000 kronor skattefritt som morot:

– Det är väl så att ekonomiska incitament är en viktig del i att få upp söktrycket, säger Jan Björklund.

Idrottsläraren och fritidspedagogen Tomas Lindman som undervisar i särskolan på Östra gymnasiet i Skogås, tycker att problemet snarare är att man måste gå utbildningen samtidigt som man jobbar heltid. Han är tveksam till om examenspremien kommer att göra så stor skillnad.

--  Jag kan ju bara tala för egen del, och då hade jag hellre velat gå ner i tid, eller kunnat studera på heltid. Det är en ganska mastig utbildning den här speciallärarutbildningen. Den kräver sin man och kvinna att jobba heltid och samtidigt studera 50 procent som man brukar göra då, säger han.

Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén tror att en statlig satsning på lärarlöner är en förutsättning för att fler ska vilja vidareutbilda sig.

– Ska man som vuxen och redan utbildad lärare på egen bekostnad plugga ytterligare i ett och ett halvt år då är det en riktig lönehöjning som kan verka lockande för att klara den här volymen. Det här är ju en stor personlig satsning. Att dessutom plugga extra och bara få en engångspremie trots att det är en marginell insats, så måste man förstå att det är alldeles otillräckligt, säger hon.