"Nu vet vi var tumlarna i Östersjön finns"

1:49 min

Det har hittills varit okänt hur väl utbredd Östersjöns enda valart, tumlaren, är. Men genom att registrera tumlarnas läten har forskare nu fått en bild av var de håller hus. Studien som pågått under två års tid visar att de är vanligast i sydvästra delen av Östersjön.

Tumlaren är en liten svartvit valart med litet huvud och tjock kropp. Den är cirka 180 centimeter lång och är nära släkt med delfinerna, men hör till en egen familj. Beståndet har minskat kraftigt i Östersjön under de senaste 100 åren. Det vet forskarna genom observationer men kunskapen om hur många de egentligen är, eller var de finns, är mycket bristfällig.

Genom att placera ut 304 stycken så kallade "klickdetektorer" som registrerar tumlarnas läten under vattnet har forskarna kunnat se var någonstans de befinner sig. Studien visar att de flesta uppehåller sig längs den danska och tyska kusten, utanför Skåne, Blekinge och söder om Öland, vid Midsjöbankarna. På den östra sidan längs Polen, Ryssland och Baltstaternas kust är de färre.

Beståndet är spritt upp till södra delarna av Ålandshav, längre norrut tror forskarna att det är väldigt få individer, där satte man heller inte ut några tumlardetektorer.

Mats Amundin är forskningschef på Kolmårdens djurpark och har lett studien. 

– Vet ju ifrån visuella observationer att norr om Åland är det i stort sett tomt med tumlare, så därför gjorde vi den begränsningen, det är nog glest söder om Ålandshav. 

Så det blir färre o färre ju längre norrut man kommer? 

– Ja det får vi nog säga. 

Hur många individer som finns totalt sett går inte att säga än. Mats Amundin vågar inte ens gissa, men analyser av det stora data-set av ljud som ska göras nu kommer att ge en ungefärlig uppskattning.

En del valarter har sin egen individuella visselmelodi som gör att man kan skilja dem från varandra och på så sätt räkna individerna. Men det gäller inte för tumlarna. 

– Nej, tumlarna har ett unikt klick som vi kallar för smalbandsklick, centrerat kring 130 000 hertz. Det är en liten mikrosekund, som man inte kan se skillnad på. När vi sedan räknar ut hur många tumlarna är måste vi använda en sorts genomsnittlig gruppstorlek, säger Mats Amundin, adjungerad professor vid Linköpings universitet och forskningschef på Kolmårdens djurpark.