Ersättningsreaktorer på Ringhals planeras

1:57 min

I Varberg höll Vattenfall i går ett samrådsmöte för allmänheten om Ringhals och företagets planer på att bygga nya kärnkraftsreaktorer på Väröhalvön norr om Varberg. De nya reaktorerna ska ersätta de gamla när de tas ur bruk. Ulla Axelsson från Varberg var med på mötet.

– Ja jag tror ju på detta eftersom vi inte kan bygga ut vattenkraften och jag tror inte på vindkraften, säger Ulla Axelsson.

2025 räknar Vattenfall med att börja avveckla sina kärnkraftverk. Först ut är troligtvis reaktorerna på Ringhals eftersom de är äldst. Det är också bland annat därför det planeras ersättningsreaktorer vid just Ringhals. Men det handlar också om att elen, enligt Vattenfall, behövs i den här delen av landet.

År 2025 fyller  Ringhals 2 femtio år, året efter är det Ringhals 1:s tur. Nya kärnkraftverk får enligt lagen bara byggas för att ersätta gamla reaktorer och bara på ställen där det redan finns kärnkraftverk.

Kapaciteten i elnätet spelar också roll för val av lämplig plats. Tidigare har Svenska Kraftnät pekat ut Ringhals som den mest lämpliga platsen. Att bygga vid Forsmark skulle kräva en större utbyggnad av nätet, och Oskarshamn är mindre lämpligt, enligt Svenska Kraftnät.

Men det är  många turer innan ett bygge kan starta. Det har gått snart två år sedan Vattenfall ansökte hos Strålsäkerhetsmyndigheten om att få ersätta en eller två gamla reaktorer med ny kärnkraft. Ett eventuellt reaktorbygge ska också granskas av miljödomstol enligt miljöbalken, och sista ordet har regeringen. Det kan runt 15 år innan en reaktor står klar.

Planerna på ny svensk kärnkraft kommer framförallt att avgöras av frågan om lönsamhet. Säkerheten kostar och om Vattenfall kommer att kunna räkna hem bygget av en eller två reaktorer beror på hur bolaget bedömer hur energimarknaden och elpriserna utvecklas.  I den energiöverenskommelse som regeringen gjorde år 2009 sägs att det är marknaden och inte staten som ska finansiera eventuell ny svensk kärnkraft.

Vattenfall bedömer att en reaktor kostar mellan 40 och 60 miljarder kronor att bygga.

I flera länder har reaktorbyggen försenats och fördyrats. Bland annat i Finland, där reaktor 3 i Olkiluoto skulle varit igång för 5 år sedan, men än finns ingen prognos om när den kan starta.

Storbritannien planerar för ny kärnkraft, men med statliga subventioner.