Långtidsverkande medicin skyddar apor från hiv

1:03 min

Försök på apor visar att en spruta i kvartalet, istället för piller varje dag, kan räcka för att förebygga hiv.

I nuläget finns inget sätt att helt skydda sig från att smittas av hiv. Det bästa sättet är än så länge att använda kondom. Ett annat sätt att förebygga smitta är att använda bromsmediciner, men de används bara för utvalda grupper eftersom resistens kan uppstå. Problemet är att det skyddande pillret måste tas varje dag.

Därför satsar forskare nu på  att ta fram en spruta som kanske bara behöver tas en gång i kvartalet. Men försöken är än så länge bara på experimentell nivå på apor.

Två amerikanska forskarlag har gjort studier där de har testat vad som händer om aporna fick en förebyggande spruta och sedan smittades med ett hiv- liknande virus. Båda tester visar att om aporna fick sprutor en gång i månaden gav det hundra procentigt skydd, jämfört med kontrollgruppen där alla apor blev sjuka.

I människor har forskarna sett att substansen i sprutorna verkar hålla en god nivå i tre månader.

I år startar därför studier på människor som riskerar att smittas av hiv. Detta för att se om det här är en möjlig väg att förebygga hiv.

Samtidigt sker annan spännande forskning där genmodifierng av immunceller kan vara ett sätt att eventuellt lyckas bota HIV. Där har tolv HIV smittade personer fått sitt blod genmodifierat, så att ett särskilt protein som viruset behöver för att ta sej in i cellerna förändrats,  vilket gör att viruset därmed inte så lätt får fäste. Men den här typen av genförändringar kräver av säkerhetsskäl 15 års uppföljning, så att forskarna kan visa att inga oönskade förändringar sker vid genmodiferingen - så där lär resultaten vänta på sej.

Referenser: Chasity D. Andrews "Long-Acting Integrase Inhibitor Protects Macaques from Intrarectal Simian/Human Immunodeficiency Virus" Science March 4 2014, DOI: 10.1126/science.1248707

Gerardo Garcia-Lerma, CDC " Monthly GSK744 Long-Lasting Injections Protect Macaques Against Repeated Vaginal SHIV Exposures " Oral Abstract, Session O-3, #40LB, CROI Boston March 2014

Pablo Tebas" Gene Editing of CCR5 in Autologous CD4 T Cells of Persons Infected with HIV"  N Engl J Med 2014; 370:901-910 March 6, 2014, DOI: 10.1056/NEJMoa1300662