Vattenfall informerar om kärnkraftsplaner

2:11 min

Allmänheten informeras nu om Vattenfalls planer på att bygga ny kärnkraft vid Ringhals. I går bjöds allmänheten in för att komma med sina synpunkter på det som kan bli ny svensk kärnkraft på Väröhalvön norr om Varberg.

Omkring 50 personer kom till samrådet som hölls på Folkets Hus i Varberg på torsdagskvällen. En av dem var Ulrika Botin, som jobbar på Ringhhals.

– De kärnkraftverk vi har ska ju avvecklas och då måste vi ju ersätta med något och jag tycker det är bra att man tittar på möjligheten att bygga nytt, säger hon.

År 2025 räknar Vattenfall med att börja avveckla sina kärnkraftverk. Först ut är troligen reaktorerna på Ringhals eftersom de är äldst. Det är också bland annt därför det planeras ersättningsreaktorer här. Men det handlar också om att elen behövs i den här delen av landet. Och Bo Johansson som har jobbat på Vattenfall och som också var på mötet igår var nöjd med den tänkta placeringen.

– Det är rätt ställe om man nu ska bygga nytt. Vi har ju redan förlorat Barsebäck och det lider av till och från, säger han.

Igår hölls det tredje mötet på några dagar, sammanlagt har omkring 350 personer - boende i närheten av Ringhals, berörda föreningar och andra intresserade tagit del av Vattenfalls planer. Igår, på Folkets hus i Varberg, var frågorna få och reaktionerna överlag positiva. Men det är en lång process innan det kan bli nya reaktorer väster eller öster om Ringhals på Väröhalvön. Mats Ladeborn är ansvarig för kärnkraftsutveckling på Vattenfall.

– Först ska vi ta reda på vilka krav som ställs från strålsäkerhetsmyndigheten, sen måste vi titta på lokaliseringen, sen tittar vi också teknikaliteterna. Sen måste det också vara lönsamt. Det ligger åtta till tio år fram i tiden, säger Mats Ladeborn och förtydligar att beslutet om att eventuellt bygga nya reaktorer ligger åtta till tio år fram i tiden.