Linköping

Trygghetslarm i Linköping blir digitala

1:45 min

Alla analoga trygghetslarm hemma hos äldre och funktionshindrade i Linköping ska bytas ut till digitala larm under det här året. Det handlar om 3 500 larm.

Nittio procent av trygghetslarmen i Linköping är analoga och nu ska de bytas ut. Bytet går på fem och en halv miljon kronor och det tas från kommunens överskott från förra året.

– Jag har jobbat för att vi skulle kunna få en finansiering att göra det här snabbt och nu har vi bestämt att vi ska göra det här under året, säger äldrenämndens ordförande Jan-Willy Andersson (KD).

I lördags skedde ett strömavbrott som gjorde att trygghetslarm slogs ut under några timmar. Och det finns inga garantier för att den nya digitala tekniken fungerar i ur och skur. Men den är säkrare än den analoga tekniken, säger Peder Ellison som är omsorgsdirektör i Linköpings kommun.

– Vi går från en teknik som är funktionell till en teknik som kommer att bli ännu mer säker, säger han.