Tranås

Vantrivsel i stadshuset

0:47 min

Personalen trivs så dåligt i stadshuset i Tranås att de känner sig trötta och presterar sämre.

Dålig ventilation, buller, tunna väggar, gardiner som inte hängts upp, tavlor och material som står huller om buller. Allt det bidrar till att försämra personalens prestationer, skriver huvudskyddsombudet till Arbetsmiljöverket.

Enligt huvudskyddsombudet på fackföreningen Vision finns det ett grundläggande problem.  

– Att det inte är något helhetsgrepp på arbetsmiljön och trivseln för samtliga anställda i stadshuset, säger Li Olsson.

Flera inom personalen upplever problem med trötthet och huvudvärk på grund av arbetsmiljön och arbetsinsatserna som utförs blir dessutom sämre. Nu kräver skyddsombudet bland annat att en arbetsmiljögrupp bildas och att Tranås kommun undersöker arbetsförhållandena i samtliga delar av huset.

Vad är det för bitar ni vill ta tag i?

– Framför allt arbetsmiljön gällande ventilation, temperaturer och det faktum att vi är ganska trångbodda på vissa avdelningar.

Hur upplever era medlemmar det?

– De tycker att det är jobbigt att man inte får några svar om vad som händer och vad som är på gång i frågan.

Vad tänker du om att nu behöva göra det här?

– Det är ju tråkigt att behöva skriva en sådan här skrivelse, men ibland behövs det för att komma till skott i frågan.

Ni kräver ju ett helhetsgrepp, vad menar du med det?

– Att man tittar på arbetsmiljön på hela huset och inte bara en avdelning i taget.