Nystartat nätverk främjar kvinnligt företagande

11 min

Imorgon är det alltså den internationella kvinnodagen och inför detta startas nu ett nytt nätverk för kvinnor med olika kulturell bakgrund som vill starta eller redan driver egna företag.

Inför den internationella kvinnodagen så anordnas en nätverksträff med fokus på företagande och entreprenörskap. Målgruppen är kvinnor med svensk eller invandrarbakgrund som driver eller vill etablera företag i Sverige.
Träffen är startskottet på en satsning för företagande kvinnor med syfte att skapa affärsnytta och stimulera till entreprenörskap.

– Syftet är att lyfta fram framgångsrika kvinnor berättar Roya Mosle som är en av initiativtagarna till nätverksträffen.

Fokus ligger på nätverkande, lärande, företagande och erfarenhetsutbyte, samtidigt som det gynnar den regionala utvecklingen och mångfalden i länet.
Satsningen lyfter speciellt kvinnor med invandrarbakgrund och ska bidra till att ge ökade möjligheter på arbetsmarknaden samt till utvecklande av företagsidéer.

– Vi pratar mycket om invandring och invandrare men vi låter inte målgruppen själva komma och prata så det här är ett segt för att involvera och lyssna berättar Katja Berglund som är integrationsstrateg på länsstyrelsen i Värmland.