Lärarvikarie-tvisten i Boden går vidare

Tvisten om vilket företag som ska förse Bodens kommun med lärarvikarier går vidare. Det började med att kommunen - i en ny upphandling - valde bort den förra entreprenören Medarbetare i Norr till förmån för Studentconsulting.

Förvaltningsrätten menar att avtalet med Studentconsulting kan fortsätta gälla trots att upphandlingen anses som ogiltig.

Nu begär kommunen att Kammarrätten ska ändra det beslutet och i stället besluta att upphandlingen är giltig, trots att den gjordes utan föregående annonsering.