Många nöjda med värmländska vårdcentraler

De flesta är nöjda med de värmländska vårdcentralerna, visar den nationella patientenkäten.

Bara tre procent var missnöjda med bemötandet på vårdcentralen. Sju procent fick inte tillräcklig information om sitt hälsotillstånd och sex procent kände inget förtroende för läkaren de träffade.

18 procent ansåg att väntetiden var något eller alldeles för lång. På den punkten ligger Värmland sämre än rikssnittet.

Totalt har 3488 värmlänningar svarat på drygt 50 frågor om primärvården i länet.