Alvesta

Moduler ska lösa bristen på äldreomsorgsplatser

1:34 min

Bristen på äldreomsorgsplatser i Alvesta är nu så stor att kommunen måste ta till akuta åtgärder för att lösa situationen. Och politikerna dammar nu av det tidigare förslaget om att bygga upp tillfälliga moduler till de gamla och sjuka.

– Situationen är pressad, både på enhetschefer och handläggare, men även för anhöriga som är hemma. Vi får bemanna upp som läget är nu med extra timmar i hemmet så det måste till någon lösning här, säger Helen Gustavsson (M) som är omsorgsnämndens ordförande i Alvesta kommun.

I flera år nu har Alvesta kommun haft problem när det gäller att ordna särskilt boende till alla som behöver. Kommunen har också fått böta för att inte ha ordnat plats till de gamla inom rimlig tid. Behovet av platser har gått lite upp och ner och i höstas tog det fart igen.

– Det är drygt 20 som står och väntar i kön i dag och den som stått längst har väntat i uppemot fem månader.

Vad tänker du om det?

– Det är ju ingen bra situation.

Och bara nu i januari fick Alvesta kommun betala 200 000 till landstinget för färdigbehandlade patienter som fått ligga kvar på lasarettet eftersom kommunen inte haft nån plats till dem.

– Det påverkar ju även landstinget för då blir ju de utan akutvårdsplatser.

Och sedan får ni betala 200 000?

– Ja, precis.

Det nya äldreboendet som ska byggas i Alvesta blir inte klart förrän 2017 och situationen är nu så akut att det måste till en tillfällig lösning.

Enligt förvaltningen är moduler med 12 platser på Högåsen det bästa alternativet. Ett förslag som var aktuellt redan för ett par år sedan, men som då ströks, och som kostar mellan åtta och tio miljoner.

På onsdag fattar politikerna beslut om detta, och blir det ett ja kan modulerna vara på plats någon gång efter sommaren.

– Vår bedömning är att detta ska räcka.