Östra Borås - Toarp

Östra Borås går samman för större genomslag

1:33 min

Nu ska de sju orterna i östra delarna av Borås bli starkare och kunna påverka mer. Snart hoppas man att det ska finnas ett ortsråd på varje ort.

I veckan går en enkät ut för att kartlägga vad invånarna i gamla kommundel Dalsjöfors tycker, och snart hoppas man  att det i varje ort ska finnas ett råd som ska kunna vara en arena för att samla kraften på orten.

Sju orter i Borås Östra delar startar nu det här projektet för att bättre kunna vara med och påverka utvecklingen. Det är Aplared, Dalsjöfors, Dannike, Målsryd, Gånghester, Rångedala och Äspered.

På varje ort är det meningen att ett ortsråd ska finnas som är en mötesplats och arena människor, föreningar och företag, att sätta igång idéer och sprida information och föra dialog medkommunen och andra  i aktuella frågor.

Den här veckan skickar man ut information till de som bor i området och också att man bjuder in alla att svara på en enkät.

– Det är väl startskottet för det här projektet, dels är det ett sätt att ta reda på vad folk på orterna tycker i olika frågor, dels är det ett sätt att berätta att vi nu är i gång ed det här projektet, säger Peter Ekelund, ordförande i Attraktiva Toarp.

Föreningen Attraktiva Toarp är lite av en paraplyorganisation för de sju orterna i östra Borås.

I april hoppas man kunna bearbeta enkäten och samtidigt göra en inventering av vad det är som mest angeläget. Det hela resulterar sedan i en utvecklingsplan för varje ort. Och Peter Ekelund hoppas att man kommit långt redan om ett år.