DO utreder anmälan om kränkning av gotländsk elev

1:28 min

Anmälan från en funktionsnedsatt gymnasieelev som känt sig kränkt och utsatt för mobbning av en lärare kommer nu att utredas av Diskrimineringsombudsmannen. Det är Skolinspektionen som lämnar över utredningen till DO.

Eleven som det handlar om har flera funktionsnedsättningar, bland annat svårt för att prata, och det här gör att han måste ha en personlig assistent i skolan, något som har fungerat bra och gjort att han klarar alla ämnen, utom ett ämne, där läraren, enligt eleven, inte godkänt honom eftersom läraren inte hör vad eleven säger. Att eleven har en personlig assistent just för att förmedla det som sägs när eleven pratar, tycker inte läraren, enligt anmälan, är relevant. Läraren har också sagt till rektorn att han inte ser assistenten som tolk och att det inte räcker att eleven skriver det han säger på papper och ger till alla i klassrummet. Detta trots att det finns speciella undantagsbestämmelser i skollagen för funktionsnedsatta. Och det är det här som nu ska utredas av Diskrimineringsombudsmannen och juristen Per Holfve, som säger att de har mer på fötterna än de brukar ha.