Förenade buss får avslag på ansökan om överprövning

Förvaltningsrätten i Karlstad avslår Förenade Buss ansökan om överprövning av Värmlandstrafiks upphandling av linjetrafik.

I augusti förra året beslutade Värmlandstrafik att Nobina skulle få sköta busstrafiken tio år framåt. Förenade Buss ansökte då om överprövning och ville att en ny utvärdering skulle genomföras, utan beaktande av Nobinas anbud.

Förvaltningsrätten skriver att det inte är grundpriset som prövas utan det är bara den begärda kvalitetsutvärderingen som har betydelse för utgången av målet.

Rätten bedömer att de beskrivningar av det egna kvalitetsarbetet som anbudsgivarna skulle lämna "huvudsakligen är av sådan karaktär att de har en tydlig koppling till upphandlingsföremålet och därmed kan godtas som utvärderingskriterier. Det saknas således skäl för att ingripa mot upphandlingen på denna grund".