Borg vill ändra bolagskoden - S vill lagstifta direkt

2:22 min

Finansminister Anders Borg vill se skärpta skrivningar i den så kallade bolagskoden för att få till stånd jämnare könsfördelning i bolagens styrelser.

Först om det inte fungerar är han beredd att gå vidare med lagstiftning.

Det är fel strategi, anser Socialdemokraternas Ylva Johansson.

– Det verkar som att Anders Borg är dåligt påläst, för i bolagskoden står redan att man ska sträva efter en fördelning 40-60 i bolagsstyrelserna. Och att bolagen ska redovisa skriftligt varför man inte uppnår det i så fall. Det har nu gällt i många år i den här bolagskoden, och det funkar tydligen inte, så därför är det dags för lagstiftning, säger Socialdemokraternas arbetsmarknadspolitiska talesperson Ylva Johansson.

"En jämn könsfördelning ska eftersträvas", står i det i bolagskoden, men ingenting om exakta procentsiffor. Med jämn könsfördelning brukar dock menas att det underrepresenterade könets andel ska uppgå till minst 40 procent.

Ylva Johansson anser att tiden har runnit ut för näringslivet att själva reglera de ojämställda styrelserna. Hon vill se en lagstiftning.

– Vi vill ha en lagstiftning om att vi ska ha en representation där man ska ha minst 40-60, det vill säga en jämn könsfördelning i bolagsstyrelserna. Självregleringsspåret har vi prövat nu i väldigt många år. I bolagskoden står det redan, men det hjälper inte.

Och när ska det här genomföras?

– Ja, vi hoppas att vi ska vinna valet, för det krävs ju en socialdemokratiskt ledd regering för att man ska kunna lägga fram ett sådant lagförslag.

Men kommer ni med det redan i höst då, om ni hamnar i regeringsställning?

– Jag kan inte lova dig hur en tidsplan ser ut. En socialdemokratiskt ledd regering kommer att lägga fram lagstiftning när det gäller kvotering i bolagsstyrelser, säger Ylva Johansson.

Även finansminister Anders Borg hotar med lagstiftning, ifall skärpta skrivningar i bolagskoden inte skulle hjälpa. Men någon tidtabell för det har inte heller han. Men "vi måste få en snabb trendmässig förbättring", säger han till tidningen Dagens Industri idag.

Svenskt Närlingsliv är en av de organisationer som är principiellt motståndare till idén om kvotering. "Tanken på att staten skulle ha beslutanderätt om styrelseposterna är främmande för varje företagare", skriver organisationen på sin hemsida. Men Ylva Johansson tycker inte att det argumentet håller.

– Jo, men vi har ju redan lagstiftning idag när det gäller bolagsstyrelser, till exempel att man ska ha med fackliga representanter. Och det protesterade också Svenskt Näringsliv mot när den lagstiftningen kom. Men idag hör jag inte att man är missnöjd med den, säger Socialdemokraternas arbetsmarknadspolitiska talesperson Ylva Johansson.