Svenska nynazister i Ukraina inget för Säpo

1:43 min

Svenskar med koppling till det högerextrema, antidemokratiska Svenskarnas parti uppger själva att de reser till Ukraina för att hjälpa det likaledes högerextrema partiet Svoboda som sitter i den nya ukrainska regeringen. Säpo känner till resorna, men agerar inte särskilt mot dem.

Ahn-Za Hagström är chefsanalytiker på Säpo.

– Resorna i sig är inte något vi intresserar oss för. Det är inte förbjudet att var med i någon organisation eller ha internationella kontakter eller resa, säger hon.

Hur många som åkt till Ukraina finns inga säkra siffror på. Inte heller vilka de är eller vad de konkret gör där.

Det är Säkerhetspolisen Säpo som ska ha koll på extrema politiska rörelseer. Säpo vet att högerextremister åkt till Ukraina, men man ägnar dessa resor ganska liten uppmärksamhet. 

Det väsentliga för Säpo är om de extrema rörelserna hotar samhällssystemet genom politiska brott och att resandet och de internationella kontakterna spelar en roll i det. Och det gör de inte nu.

– Vi ser ingen ökad avsikt eller förmåga att begå politiskt motiverade brott när de kommer hem.

Stiftelsen Expo delar Säpos grunduppfattning. Att högerextremister nu åker till Ukraina gör de inte för att lära sig tillverka bomber. Daniel Poohl är chefredaktör på Expo.

– Men å andra sidan kan man konstatera att de kommer hem med väldigt gott självförtroende och att de eventuellt lärt sig ganska mycket om politisk strategi och taktik och blivit inspirerade av besöket. Det kommer att ge en redan växande rasideologisk miljö i Sverige som ju har i slutänden målet att avskaffa demokratin.

Det är ändå välkänt, menar Daniel Poohl, att det bland dessa högerextrema finns människor som begår politiska brott som att attackera politiska motståndare. Därför vore det bra om Säpo hade gjort mer, anser han.

– Jag kan tycka att det är rimligt att Säpo har koll på vilka personer som åker dit, inte minst för att ta reda på om den här typen av resor också kan leda till en form av ökad aktivitet.