Skåne

Klen skånsk uppslutning i europeisk deklaration om jämställdhet

1:30 min

För att öka jämställdheten har det skapats en Europeisk Jämställdhetsdeklaration - ett dokument som  regioner och kommuner i hela Europa kan skriva på. Men hittills har bara nio av Skånes 33 kommuner undertecknat deklarationen.

Hittills i Skåne har Helsingborg, Båstad, Ängelholm, Malmö, Lund, Svedala, Eslöv, Svalöv och Simrishamn skrivit på  - och Region Skåne.

– Jämställdhet skapas i vardagen, i vård skola och omsorg och det är vad vi gör när vi gör det vi gör, säger Magnus Jakobsson kommunikationsstrateg på SKL, Sveriges kommuner och landsting som arbetar med jämställdhet.

– Det gäller både i rollen som arbetgivare och som tjänsteleverantör när man leverera välfärd.

Bakom deklarationen står de Europeiska kommunförbundens samarbetsorganisation, CEMR. I deklarationen finns några principer, till exempel: ”Jämställdhet är en grundläggande rättighet” och ”Att avskaffa stereotypa uppfattningar om kön är avgörande för att uppnå jämställdhet”.

Kommunen eller regionen ska då ta fram en handlingplan för hur de ska arbeta.

– Det kan handla om att om man vill att tjejer och killar ska ha samma möjligheter till bra betyg, så måste man jobba med det – och utmana föreställningar att det inte är tufft och manligt att plugga. Eller att se över fördelningen av timmar i hemtjänst och äldreomsorg, är det fördelat på faktiska behov eller på föreställningar om vad äldre kvinnor och män kan och behöver, utifrån att de är just kvinnor och män, säger Magnus Jakobssonpå SKL.

– Om man ska få en hållbar jämställdhet krävs det att den högsta ledningen, både politiker och tjänstemän säger att det är viktigt.

Men bara nio av 33 kommuner i Skåne – är inte det dåligt?

– Vi skulle önska att det var fler. Sedan kan man jobba med jämställdhet ändå, men det här är en bra plattform och ett sätt att komma till skott.