Ambulanspersonal vill veta om det finns hotbild

Ambulanspersonal vill ha bättre information inför en utryckning för att kunna undvika hotfulla situationer. I februari avlossade en man skott mot ambulanspersonal som åkte på ett larm i Vällingby i Stockholm.

Mannen hade tidigare hotat ambulanspersonal och anmäldes då för olaga hot. 

Åke Östman, vd för Ambulanssjukvården i Storstockholm AB säger till Dagens Nyheter att det vore bra om SOS Alarm kunde ha ett register med adresser där man kan misstänka att det kan bli problem.

Men enligt SOS Alarm skulle ett sånt register troligtvis vara olagligt.