Mammor hemma allt längre idag än för tio år sedan

Mammor är föräldralediga längre i dag än för tio år sedan, trots att uttaget av föräldradagar har blivit mer jämställt, visar siffror från Försäkringskassan.  Att mammor fortsätter att ta störst ansvar för barnen leder till sämre löneutveckling bland kvinnor, enligt flera forskare. 

– Femton år efter första barnets ankomst har lönegapet mellan kvinnor och män ökat med tio procentenheter som en direkt följd av barn. Olika ansvar för barn kan alltså förklara en ganska stor del av lönegapet mellan kvinnor och män, säger Erica Lindahl, forskare vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU).

  Längre ledighet riskerar att slå hårdast mot kvinnors löner, enligt Marie Evertsson, docent vid Stockholms universitet, som i sin forskning kommit fram till att ett års föräldraledighet ger en procents lägre lön.