Tomas om de intelligenta växterna

12 min

På 70-talet kom en bok som heter "The Secret Life of Plants". Den slog fast att växterna hade ett känsloliv och tex föredrog klassik musik framför rockmusik

Och om man kopplade upp dem till en lögndetektor kunde man se att de reagerade på människors hemska tankar. Det var en mycket framgångsrik bok även om inget kunde beläggas vetenskapligt.

Men nu 40 år senare finns det en hel del forskning om växternas känsloliv och Tomas har satt sig in i detta och kan uppdatera oss om växternas känsloliv.

Bla så kommunicerar de med varandra genom elektriska signaler och kan tex varna varandra när en insekt börjar tugga på deras blad. Då kan de varna sina kamrater längre bort i rabatten som då tillverkar gift som larven inte gillar.

Man har också lagt märkte till att träd bjuder varandra på näring. I första hand gäller det träd inom samma art men finns det gott om näring delar man frikostigt med sig till andra trädarter för att sedan kräva tillbaks det vid behov.

Lyssna på hela det intressanta resonemaget här, bla har växterna mellan 15 - 20 olika sinnen och de har över 3000 kemikalier i sitt "ordförråd" medan den genomsnittliga studenten har 700 ord.