Regeringen satsar 650 miljoner på förskolan

0:12 min

Regeringen satsar 650 miljoner kronor extra på förskolan de kommande åren.

125 miljoner kronor avsätts för att kommunerna ska minska barngruppernas storlek och utbildningen byggs ut med 800 platser om året.

– Vi kommer att utbilda 25 procent fler förskollärare under de kommande åren. Vår beräkning är att det kommer fylla behovet framöver, säger förskoleminister Maria Arnholm (FP), till SVT.

I dag har 49 procent av personalen på förskolorna en förskollärarutbildning.

Under tre år ska även en särskild kvalitetsgranskning utföras av Skolinspektionen som ska kunna göra stickprov på enskilda förskolor.

– Det föds fler barn och efterfrågan på förskoleplatser har höjts. Då har det varit svårt för kommunerna att i alla delar leva upp till ambitionerna, säger Maria Arnholm till SVT.