KIRUNA

LKAB vill provbryta mer malm i Svappavaara

1:20 min

LKAB vill i sommar provbryta järnmalmstypen hematit i Svappvaara i Kiruna kommun. Förhoppningen är att i framtiden kunna starta en ny gruva i anslutning till det befintliga dagbrottet Gruvberget.

– Det är en mineralisering som enligt gamla beräkningar rör sig om 50 miljoner ton. Den är klart intressant, om det går att produktifiera den, säger Jan-Ivan Johansson och fortsätter:

– Man krossar ner den och siktar den. Hematiten går inte att anrika på samma sätt som magnetiten eftersom den är omagnetisk, så det är krossning och siktning till en lämplig kornstorlek.

Gruvbolaget vill provbryta 160 000 ton under sommaren och hösten 2014. En ansökan om provbrytning ska lämnas in till länsstyrelsen i mars.

Fyndigheten är en fortsättning på den malmkropp som består av järnmalmstypen magnetit och som just nu bryts i Gruvberget. Jan-Ivan Johansson säger att det är tidigt att spekulera i hur stor en eventuell ny gruva kan bli.

– Men det skulle kunna bli motsvarande som kanske Gruvberget magnetit, i den storleksordningen, kanske lite större också. Det beror på hur stor del av fyndigheten som det går att göra säljbara produkter av, säger han.

Hur stora förhoppningar har ni om att det är så?

– Vi har självklart förhoppningar, annars skulle vi inte ge oss på det, säger Jan-Ivan Johansson.