Gemensamma nordiska riktlinjer tre år efter Fukushima

Strålsäkerhetsmyndigheterna i Norden har tagit fram gemensamma riktlinjer i händelse av en olycka vid till exempel ett kärnkraftverk.

Behovet av likvärdig information blev extra tydlig i samband med kärnkraftsolyckan i Fukushima för tre år sedan. Då överöstes strålskyddsmyndigheterna i Sverige och Finland av frågor ifrån myndigheter i de länder som inte har några kommersiella kärnkraftverk.

Riktlinjerna som nu tagits fram handlar bland annat om vid vilka strålningshalter det är dags att evakuera, när befolkningen ska ta jodtabletter (eller om när olika skyddsåtgärder ska avbrytas.

http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Global/Pressmeddelanden/2014/Nordic%20Flagbook%20February%202014.pdf