Stormskador är kostsamma

De väderrelaterade skadorna ökar i Sverige enligt försäkringsbolaget If. Höstens fyra kraftiga stormar orsakade skador på hus, bilar och annan egendom för nära en miljard kronor, enligt en uppskattning från Svensk Försäkring.

Med översvämningarna i England som exempel vill If att regeringen agerar för att se till att kommuner också gör riskbedömningar vid bygglovsprövningar.