"En lång väg för att bli katolik"

5:10 min

För Andreas Bergmann, kyrkoherde i katolska kyrkans församling i Uppsala, kom söndagens besked om att Livets ords grundare Ulf Ekman och hans fru lämnar församlingen och tar steget över till den katolska kyrkan inte som någon överraskning. Företrädare för katolska kyrkan har en längre tid fört samtal med paret Ekman.