(KD) vill skrota förslag om strandskydd

Kristdemokraterna i Värmland vill att länsstyrelsen drar tillbaka sitt förslag om utökat strandskydd.

I ett uttalande från partiets distriktsstämma i helgen skriver man att "förslaget om utökat strandskydd från 150 till 300 meter är djupt olyckligt som riskerar att lägga en död hand över Värmlands strandområden".

Kristdemokraterna menar att ett strandskydd på 150 meter är fullt tillräckligt för att säkerställa skydd av känslig miljö och allmänhetens tillgång till strandområden.

"Länsstyrelsens förslag är omotiverat restriktivt och distriktsstämman uppmanar därför landshövding Kenneth Johansson att lyssna till de värmländska kommunerna och dra tillbaka förslaget. God livskvalitet är en av de starkaste argumenten för att bo utanför storstadsområdena. Många människor är beredda att pendla för möjligheten att bo nära vatten, vilket innebär tillväxtmöjligheter för många värmländska kommuner", skriver Kristdemokraterna. 

Charlie Weimers, kommunalråd från Hammarö, omvaldes till distriktsordförande vid stämman. Elisabeth Kihlström, landstingsråd från Karlstad omvaldes till förste vice ordförande. Olof Olsson, landstingspolitiker från Säffle, omvaldes till andre vice ordförande.