Stora skillnader i kommunernas byggplaner

1:41 min

Sundbybergs kommun vill bygga 10 000 nya bostäder de kommande tio åren. Danderyd, som är tre gånger större till ytan, ska bara bygga 1 000 bostäder.

Diskutera bostadsbyggandet under #stockholmsval14!

Trots att så gott som alla kommuner i länet delar bilden av att det är brist på lägenheter är det stora skillnader i hur många bostäder kommunerna planerar att bygga.

Kommunstyrelsens ordförande i Sundbyberg, Jonas Nygren (S), säger att han ofta är ute och pratar med olika föreningar och alltid får samma energi över att staden utvecklas.

– Jag tror det är en del av vår livsnerv, att det händer saker. Vi är inte Danderyd som är ett museum som inte utvecklas utan här händer saker, säger Jonas Nygren (S).

Men bland sundbybergsborna tycks viljan att bygga bostäder inte vara lika stark.

– Jag skulle vilja säga att Sundbyberg redan är fullt. Är det inte bättre att satsa på en annan ort i Stockholm där det finns mer plats, frågar sig Mikael Wesserling som bor i Sundbyberg.

Fram till 2022 planeras nästan 158 000 bostäder i länet, enligt Statistiska centralbyrån.

Men bostäderna är ojämnt fördelade över länet.

Minst antal bostäder planeras i Nykvarn, Vaxholm, Ekerö och Danderyd. Flest planeras i Stockholm, Nacka, Sundbyberg och Solna.

Danderyd är till ytan nästan tre gånger så stort som Sundbyberg. På tio år har det bara byggts några hundra bostäder i Danderyd och fram till 2022 planeras det för 1 000 bostäder till - alltså en tiondel av vad som planeras i Sundbyberg.

Men Danderyds kommunalråd Olle Reichenberg (M) håller inte med om påståendet från Sundbybergs kommunalråd att Danderyd skulle vara ett museum.

– Det uppfattningen delar jag inte utan vi tar ju nu krafttag för att bli mer aktiva för att planera för bebyggelse.

– Sedan är det ju så att det nog finns många som vill flytta hit för att det är en liten och lågt exploaterad kommun. Det är ju inte så att man blir politiskt belönad när man tar beslut i de stora exploateringsbesluten, säger Olle Reichenberg (M).