BORÅS / RUMÄNIEN

Boråspolitiker på besök i Buzau

0:56 min

Kommunalrådet Ulf Olsson besökte nyligen Buzau i Rumänien, där de flesta tiggarna i Borås kommer ifrån. Det diskuterades där ifall man skulle låta rumänska socialarbetare komma hit och arbeta. 

För en tid sedan besökte Rumäniens ambassadör Borås för att prata om tiggarnas situation och efter den träffen kom en inbjudan tillbaka till kommunalråden Ulf Olsson (s) och Annette Carlsson (m) om att åka till Rumänien och Buzau. Vilket de gjorde och de är nu hemkomna därifrån.

I P4 Sjuhärads eftermiddagsprogram berättade Ulf Olsson om intrycken han fick i Rumänien. 

– Det är en gränslös fattigdom man möts av där, säger han. 

– Rumänien har som två parallella samhällen, ett för romer och ett för icke-romer. Det är ett oerhört segregerat samhälle, säger han.  

– Den långsiktiga lösningen finns i Rumänien, den finns inte i andra länder. Lösningen är inte tiggeri i andra länder, man måste kanske jobba mer med frivilligorganisationer, säger han. 

Finns det några andra konkreta åtgärder som diskuteras?

-- Det vi talade om när vi var där var att eventuellt låta socialarbetare från Buzau ta sig upp till Borås för att jobba med romerna här. För en del av problematiken är att många inte finns registrerade och därför inte finns i systemet och därmed har rätt till ett visst ekonomiskt bistånd, säger Ulf Olsson. 

Han tar också upp problemet med att många av de romska barnen i Buzau inte går i skola och därmed inte bryter fattigdomscirkeln.

– Min analys är att det handlar om utanförskap och fattigdom. Och en misstänksamhet mot samhället. Och en del av de här föräldrarna är iväg i andra länder och tigger och är inte närvarande och det försvårar säkert också förhållandena för barnens skolgång, säger han.