Inga stora satsningar på väg 153

1:55 min

I dagsläget finns det inga pengar för några större satsningar på vägen mellan Varberg och Ullared som i dag är både smal, guppig och backig.

Väg 153 är en av flera vägar här i Halland som kommer att få mer tung trafik i och med att Södra Cell Värö bygger ut.

En satsning på väg 153 har funnits med i Region Hallands diskussioner tidigare, framförallt att bredda den och ordna till de branta vägkanterna och höjdskillnaderna.