Nya partier i vårdkrisens spår

2:44 min

Två nya sjukvårdspartier har registrerat sig inför landstingsvalet i höst. Det är Vårdpartiet i Skåne och Vård för pengarna i Sörmland. Båda har startats av sjukvårdspersonal som är missnöjda med situationen i svensk sjukvård - men deras recept för att komma till rätta med problemen skiljer sig åt.

– Vi vill göra något kreativt som gör att vi kan påverka utvecklingen, där man successivt sedan nittiotalet dragit ner på vårdplatser och sköterskor och fört över pengar till central administration, säger AT-läkaren Lina Boethius i Nyköping.

Hon visar siffror över hur vårdplatserna praktiskt taget halverats de senaste femton åren, på grund av brist för sjuksköterskor. Och det får effekter, säger Lina Boethius.

– Det innebär att akuten blir överbelastad, Fler och fler patienter hamnar på fel avdelning och det här är farligt.

Också i Skåne är de nya vårdpolitikerna trötta på neddragningar utan att effekterna på vårdgolvet följs upp. Båda partierna anser att situationen i svensk vård i dag är oacceptabel, och i beskrivningen av dagsläget är partierna ense: Överbeläggningar, utlokaliserade patienter, överbelastade akuter, resursbrist.

Men partiernas recept mot vårdkrisen är olika. Vårdpartiet i Skåne vill ha en kraftig skattehöjning som ska finansiera fler vårdplatser, fler anställda och mer primärvård. Partiet Vård för pengarna i Sörmland vill i stället omfördela landstingets resurser. Mindre pengar till administration, konsulter och politiker skulle spara så mycket att man kan öppna tre nya vårdavdelningar i Sörmland, enligt partiet.

– Vi är ett enfrågeparti vars mål är att flytta resurser från central administration tillbaka ut på vårdgolvet. Vi kommer att lägga ner onödiga politiska nämnder, ta bort politiska sekreterare, spara i central administration och fokusera landstingets verksamhet på sjukvård, säger Jonas Lindeberg, ordförande i Vård för pengarna.

Att två nya sjukvårdspartier ställer upp i höstens landstingsval innebär att 16 partier på lokal och regional nivå har sjukvård som sin huvudfråga. Historiskt sett har några av dem varit framgångsrika i tidigare val, bland annat i Norrbotten och Östergötland. Ofta har då frågorna drivits av patienter och anhöriga som velat värna lokala sjukhus eller varit missnöjda med vården.

Att de nyaste partierna startats av vårdanställda kan ses som en mätare på att arbetsmiljön hårdnat och att personalen på vissa håll tycker att gränsen för neddragningarna är nådd. I Sörmland anser Vård för pengarna att bristen på personal är akut, Anders Mansten är intensivvårdsöverläkare:

--Det här har blivit en ond cirkel, nu vill vi ge vårdpersonalen framtidstron åter, säger intensivvårdsöverläkaren Anders Mansten.