Nazismen i Sverige - historiskt och nu

9:14 min

Den senaste tiden har flera fall av skadegörelse och våld där nazister varit inblandade rönt uppmärksamhet.

Louise Epstein bjöd in forskaren Heléne Lööw, som forskat om högerextremism, för att prata om hur stor nazismen egentligen är i Sverige? Och vilka omständigheter har historiskt påverkat de nazistiska grupperingarnas storlek?