Dubbelt så många berörs av Ostlänken

Trafikverket kommer idag med färska uppgifter om hur många som berörs i den korridor där tågbanan Ostlänken planeras. Siffran är 1300, nästan dubbelt så många som i tidigare uppskattningar.

De tidigare uppskattningarna utgick från att antalet berörda så kallade sakägare var mellan 600 och 700 i den så kallade korridor som nu är aktuell.

Trafikverket har nu gjort en så kallad GIS-inventering i det geografiska informationssystemet på fastighetskartor och antalet fastigheter visar sig alltså betydligt större.