#deladeturer

Bred politisk kritik mot delade turer

1:55 min

Flera partier i riksdagen kräver att regeringen ska utreda systemet med delade turer inom vård och hemtjänst, det vill säga arbetspass med en obetalt paus på flera timmar mitt på dagen. Ekots granskning har i dag visat att delade turer är vanliga runt om i landet.

Runt 150 000 personer uppges jobba delade turer i Sverige. Många inom äldrevården och bussbranschen. I dag har det strömmat in över hundra berättelser till Ekot via vår öppna enkät om delade turer, där många, främst kvinnor inom omsorgen beskriver hur dessa arbetstider tycks bli vanligare, sliter på kroppen och tär på familjelivet.

Det finns även de som svarar att en uppdelad arbetsdag passar dem bra, men de flesta som delat med sig till oss är kritiska. Några beskriver till och med hur de gjort allvarliga misstag, som att glömma ge viktiga mediciner, under pass med delade turer på grund av trötthet och stress.

Frågan kommer att diskuteras i riksdagens arbetsmarknadsutskott senare i veckan. Så gott som alla riksdagspartier tycker att det är ett bekymmer med delade turer, men inget parti vill i dag rakt av lagstifta och förbjuda arbetspass som är delade.

Vänsterpartiet föreslår en utredning för att se över hur dom som jobbar ska får mer inflytande över sin arbetstid, Sverigedemokraterna vill öronmärka statliga pengar till vård och omsorg, och hoppas på så sätt att lösa problemet. Socialdemokraterna anser att facket måste ha starkare muskler för att kunna göra bra avtal som gynnar de anställda.

– Jag tycker det är ett oskick med delade turer, det är att slita ut människor så att man inte orkar med arbetet, säger Ylva Johansson, Socialdemokraternas arbetsmarknadspolitiska talesperson.

Även på den borgerliga sidan markerar såväl Centerpartiet som Folkpartiet att man lokalt ska jobba för att minska delade turer. Moderaternas äldrepolitiska talesperson i riksdagen Margareta B Kjellin säger att frågan är angelägen, men hon bedömer inte att det i första hand är en fråga om mer resurser.

– Vi har aldrig haft så mycket resurser inom kommun och landsting som nu. Det här handlar om att sprida kunskap om vad man kan få för fördelar med att utveckla det här med arbetstider, säger hon.