Ballonghallen i Vivalla ska permanentas

Den ballonghall som sattes upp i Vivalla i Örebro när Vivallaskolans idrottshall brann år 2010, blir nu en permanent lösning. Det förväntas kommunstyrelsen besluta i nästa vecka.

I november förra året kunde vi berätta att den planerade bollhallen som skulle byggas på Boglundsängen inte blir av. Det kommunala utvecklingsbolaget Västerport kom inte överens med en fastighetsägare om att köpa de fastigheter som stod i vägen.

I stället beslutade det kommunala utvecklingsbolaget Västerporten att satsa på den ballonghall och den idrottsplats som redan finns i Vivalla. Ballonghallen sattes upp i samband med branden av idrottshallen.

Intill kommer det att byggas en konstgräsplan, enligt förslaget till kommunstyrelsen. Konstgräsplanen ska vara klar till sommaren.