Konflikt med entreprenören gör att bullerplank fortsätter försenas

1:50 min

Kvarteret Cementgjuteriet i Börjetull i Uppsala är byggt precis intill järnvägen. Trots att de boende inför inflyttningen för två år sedan utlovades ett bullerplank så finns ännu inget plank på plats.

Vi träffar Fredrik Ohlén precis utanför hans port på Pelargatan.

– Det hörs rejält in, säger Fredrik Ohlén.

Han och hans grannar flyttade in i kvarteret i december 2011. Det bullerplank som skulle finnas på plats vid inflyttningen saknas alltså fortfarande. Det är kommunen som ansvarar för bullerplanket, men de har i sin tur gett uppdraget till Trafikverket. Anledningen till att det dröjer är att Trafikverket ligger i tvist med sin underleverantör.

Liv Hanhne (M) ordförande i plan- och byggnadsnämnden är starkt kritisk till Trafikverket hantering av ärendet.

– Det är oacceptabelt. Man kan inte säga till människor att ni får bo i det här bullret eftersom vi har konflikt med entreprenören.

Per Högner, projektledare på Trafikverket håller med om Liv Hahnes kritik.

– Mycket ligger skulden hos oss för att vi inte varit tuffare. Vi hade kunnat bryta kontraktet och göra en ny upphandling, men vi trodde att det skulle ta längre tid. Men nu har det ju tyvärr dragit ut ännu mer på tiden.

– Det här handlar ju om vår boendemiljö och nu är det vår 2014 och det finns inget plank påbörjat, säger Fredrik Ohlén.

Per Högner från Trafikverket meddelar att tvisten är på väg att lösas ochatt målet är att planket ska finnas på plats i början av somamren, men allra senast i augusti.