Apotekstjänst stämmer landstinget

Apotekstjänst Sverige stämmer landstinget Sörmland på drygt 12 miljoner kronor vid Nyköpings tingsrätt.

Det gäller en tvist om ersättning av dosförpackade läkemedel.

Apotekstjänst menar att företaget har rätt till mer ersättning av landstinget än vad det fått.

Bakgrunden är att Apotekstjänst efter en upphandling vann leveranserna av dosläkemedel efter en segdragen rättstvist.

Sedan oktober ansvarar Apotekstjänst för leveransen av dosläkemedel i sammanlagt sju landsting, Värmland, Dalarna, Gävleborg, Uppsala, Sörmland, Västmanland och Örebro.

Eftersom antalet läkemedel som hanteras har blivit större än vad som stod i avtalet, 700 i stället för 400, har företaget begärt mer pengar.