Kunskapsskolan i Katrineholm hotar att dra kommunen inför domstol

Det gäller en långvarig tvist om ersättning för fem elever som bytte från en kommunal skola till den fristående Kunskapsskolan, skriver Katrineholms-kuriren.

Kommunen vill inte betala 140 000 kronor i ersättning för elevbytet eftersom föräldrarna lämnade in blanketten om bytet i tid. Kunskapsskolan anser att den har rätt till pengarna, alltså skolpengen, som ska följa eleven beroende på val av skola.