Regeringen vill minska klasserna

2:19 min

Nu föreslår även regeringen att klasserna i lågstadiet ska minska. Regeringspartierna har enats
om att i den kommande vårbudgeten vill regeringen lägga drygt 2 miljarder till skolan som kommunerna kan använda till att minska klasserna i lågstadiet.

– Lågstadiet är skolväsendets allra viktigaste del. Många elever behöver mer tid med sina lärare och då behövs det fler lärare och många gånger mindre klasser, säger utbildningsminister Jan Björklund.

Frågan om effekten av mindre klasser är omtvistad. En studie från Ifau visade nyligen att färre elever i just de lägre klasserna ger bättre skolresultat och det var den Socialdemokraterna hänvisade till, när de tidigare föreslog att lågstadieklasserna ska minska med omkring fem elever.

Men annan forskning visar det motsatta, att det inte har någon effekt alls. När en expert från OECD var i Sverige för några veckor sedan, inbjuden av regeringen sade han att det mest effektiva inte är att minska klasserna och det har också Jan Björklund hävdat tidigare. Så här sade han i partiledardebatten i januari.

– De tio i topp i Pisa har alla mindre resurser till skolan än vad Sverige har, allihop har lägre personaltäthet, allihop har större klasser än vad Sverige har. Jag tycker att vi ska försöka minska klasserna, men tro inte att det är detta enbart som förbättrar resultaten.

Men när nu regeringen lägger 2 miljarder per år i den kommande budgeten på ett permanent statsbidrag till kommunerna för satsningar på lågstadiet, är ambitionen att i första hand minska klasserna. Jan Björklund menar att regeringen redan har sjösatt reformer för att höja lärarlönerna.

– Vi gör inte antingen eller vi gör både och.

Men Eva-Lis Sirén, ordförande för Lärarförbundet håller inte med helt och hållet.

– Det är en bra satsning, men vad vi nu saknar är det vi föreslagit väldigt länge, ett engångsstadsbidrag på fem miljarder kronor för att reglera den skuld som staten har till lärarna sedan långt tillbaka.

Från 2015 ska pengarna till kommunerna börja betalas ut och för att det framöver ska finnas fler lågstadielärare, lägger regeringen 300 miljoner kronor på lågstadielärarutbildningen.