Svält och sjukdomar orsakar rendöd

Järv och lodjur dödar inte så många renar som man tidigare trott, i alla fall inte i Norge.

Svält och sjukdomar bland renar är en vanligare dödsorsak än rovdjur. Det visar beräkningar som forskare vid Norsk institutt för naturforskning har gjort. Uppgiften presenteras på det årliga vargsymposiet i Vålådalen i Jämtland.

Norska renägare får varje år ersättning för 12 000 renar, som anses vara dödade av rovdjur. Forskarnas beräkningar pekar på att det i stället handlar om cirka 5000 renar som dödas av rovdjur.

Hur väl detta stämmer in på Sverige är däremot oklart.