Klarälven blir Rödälven i sommar

1:28 min

I sommar kommer Klarälven och flera biflöden färgas röda i forskningssyfte. Det är kommunerna utefter älven som i ett forskningsprojekt ska kartlägga strömmar för att senare kunna anvisa var det är lämpligt att bygga.

Det är strax norr om Sysslebäck och ner till Vänern som Klarälven ska färgas röd med början före sommaren. Detta för att kartlägga strömningar i bland annat meanderkurvorna som är unikt för älven. 

– Badar man i en timme blir man rödfärgad, säger Thomas Stjerndorf kommunchef i Torsby kommun som leder projektet.

Syftet med studien är att planera för framtida byggområden som ska vara säkra för ras.

I minst fyra månader alltså över sommaren ska projektet pågå där Klarälven ska vara rödfärgad, men det har fått fiskevårdsföreningar utefter älven att reagera eftersom fiskarna kommer att bli rödfärgade.