Landsbygdsfrågor engagerar i Skara

4:35 min

Skaras näringsutvecklare Ulf Lindén har varit ute på turné för att ta reda på hur Skaraborna själva vill få en levande landsbygd.

I många kommuner på landsbygden blir befolkningen allt äldre och de yngre flyttar. I Skara ville kommunen ta reda på vad som krävs för att vända den utvecklingen.

– Vi har fått en jättebra respons på våra träffar, säger Ulf Lindén, som är näringslivsutvecklare och projektledare för Landsbygdsutvecklingen i kommunen.

De allra flesta ute på Skaras landsbygd efterfrågar bättre kollektivtrafik.

– Det som förvånade oss var att så många även efterfrågar cykelvägar, säger Ulf Lindén.

Nu återstår arbetet att sammanfatta alla åsikter och idéer som kommit fram under vinterns möten.

– Jag hoppas att Skara kommun är redo att ta fram strategier där man alltid tittar på hur förslag och beslut påverkar de som bor på landsbygden och inte bara de som bor inne i stan, säger Ulf Lindén.