Kronoberg

Arbetslösheten fortsätter att minska i länet

Arbetslösheten minskar och fler personer får jobb i Kronobergs län. Antalet arbetslösa personer minskade med 642 personer i februari jämfört med samma period för ett år sedan. Arbetslösheten i länet har nu minskat fem månader i rad enligt Arbetsförmedlingen.

Ser man till antalet arbetslösa ungdomar i Kronobergs län minskar de för tionde månaden i rad.